• opticko dymové
 • termomaximálne / termodifernciálne
 • kombinované / multikriteriálne
 • skratový izolátor
 • mikroprocesor
 • EN54-5, EN54-7
 • infračervené
 • 2x IR senzor
 • adresovateľné
 • rozsah detekcie 90° / 25m
 • mikroprocesor
 • EN54-10
 • manuálna signalizácia požiaru
 • resetovateľný kľúčikom
 • skratový izolátor
 • výstupné relé
 • EN54-11, EN54-17
 •  dosah 30 až 100 m
 • detekčná šírka 14 m
 • integrovaný skratový izolátor
 • automatická kalibrácia
 • alarmový výstup
 • EN54-12, EN54-17
 • aspiračný systém s núteným nasávaním
 • SSD detekčné moduly
 • použitie pre špeciálne prostredia
 • skrytá montáž
 • EN54-20
 • detekcia výbušných plynov
 • detekcia škodlivých plynov
 • nastaviteľná citlivosť
 • integrovaný skratový izolátor
 • aj do výbušného prostredia
 • IR detektory plameňa, teplotné hlásiče, termomax. / termodif., opticko dymové
 • pripojenie  cez bariéru SBEX BZ1 / BZ2
 • max 10 hlásičov
 • ATEX certifikáty, trieda II 1G Eex ia IIC T6
 • EN54-5, EN-54-7, EN54-10
 • piezoelektrické sirény
 • voliteľné tóny
 • regulácia hlasitosti
 • použitie interiér, exteriér, Ex
 • EN54-3
 • zábleskové majáky
 • LED indikátory
 • optické panely
 • použitie interiér, exteriér
 • EN54-23