Do 128 adries

 • adresovateľná interaktívna ústredňa
 • 2x kruhová slučka (128 prvkov) alebo 4x otvorená linka (4×32 snímačov)
 • 4 riadkový LCD displej
 • LED indikácia stavov
 • 99 zón, 1000 pamäť udalostí
 • monitorovaná výstupná linka akustickej poplachovej signalizácie požiaru
 • 5x programovateľné výstupné relé
 • ovládanie cez displej alebo softvérom
 • EN54-2, EN54-4
 • adresovateľná interaktívna ústredňa
 • 2x kruhová slučka (200 adries na slučke) rozšíriteľná o 7x MG2B kartu, spolu 16 slučiek, max 1600 prvkov
 • max dĺžka slučky 2000m
 • 4,3″ farebný TFT grafický displej
 • LED indikácia stavov
 • 1000 zón, 2700 pamäť udalostí
 • 2x monitorovaná výstupná linka
 • 3x programovateľné výstupné relé
 • 4x programovateľný linkový vstup
 • RS485 sieťovanie, 16 prepoj. ústrední
 • RS485 pre pripojenie diaľkových ovládacích panelov
 • ovládací softvér TELEHEPHAIS 1600
 • EN54-2, EN54-4, EN54-13